วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตามจิต เห็นจิต
ตามจิต เห็นจิต


ใจที่หวั่นไหวมีให้เห็น
หลากเรื่องร้อยประเด็นสลับ
หนึ่งมาหนึ่งไปเกินจะนับ
เกิดดับตลอดเวลา
ตามจิตเห็นจิตที่ไหว
ดึงจิตมิให้ไคว่คว้า
รักษาจิตตลอดเวลา
แต่ว่ามันดิ้นขัดขืน

ไม่มีความคิดเห็น: