วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศเก่าๆชมอุทยานคุนหมิงเมืองไทย
จ.เลยประชุมสัมมนาที่เลย
ทีมในฝัน มีที่นี่ที่เดียว บว.มมร.