วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Vesak Day 54

บรรยากาศการสัมมนา
วันวิสาขบูชา มจร 2554
กราบนมัสการท่านซินติ้ง โฝวกวงซาน