วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปัญจสัตตติสัจจวิชชภาวินี


ฝึกแล้วนำไปใช้ (๖)
ฝึกสายบ่ายค่ำในเขต
เที่ยวเทศน์เที่ยวกล่าวจนคล่อง
ไม่ยักนำไปทดลอง
ว่าของที่ฝึกจะดี
มองลึกเข้าไปข้างใน
เห็นความขุ่นใสบ้างสิ
เห็นแล้วทำไงถึงดี
อย่างนี้แยบยลผลธรรม
 สว.ธรรมภาวินี ๑๔/๔/๕๖
  
ดูจิต ดูธรรม (๕)
พึงรักษาจิตของตนไว้
อย่าให้เข้าไประรานเขา
อบรมธรรมให้มีในจิตเรา
ให้เห็นความว่างเปล่าจริง จริง
เท่านี้ก็คุ้มค่าทุกคำข้าว
ไร้เขาไร้เราในสรรพสิ่ง
ยิ้มยอมรับทุกคำติติง
อย่าวิ่ง อย่าวุ่นเป็นบุญนักฃ
สว.ธรรมภาวินี ๑๔/๔/๕๖
   
ชนเพดาน (๔)
เมื่อการบำเพ็ญถึงทางตัน
ถึงกาลและวันที่หดหู่
ปรับเปลี่ยนอิริยาบถสักครู่
อย่าอยู่อย่างท้อถอยปฏิบัติ
มองธรรมชาติพรรณไม้เบื้องหน้า
มีคู่สนทนาธรรมให้แจ่มชัด
แลกเปลี่ยนวิถีธรรมฝึกหัด
ก็เป็นการชาร์จแบตทางจิต
สว.ธรรมภาวินี ๑๔/๔/๕๖