วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความเบิกบานอยู่ในเพลง

คีตทำนองนั้นทำให้ใจชุ่มชื่น
เพราะเพลงได้บดบังความทุกข์ใดๆ ให้หยุดอยู่
ทำให้จิตเข้าถึงภาวะเบิกบานได้ขณะหนึ่ง ฟังสิ!ยังมีอีกที่คีตทำนองเหล่านี้จะทำให้ท่านเข้าถึงความเบิกบานได้
ฟังนะ!