วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

บ้านบำเพ็ญ

กว่าจะเป็น "บำเพ็ญ" บ้าน ก็ต้องผ่านการบำเพ็ญ