วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Big Cleaning Month


ม.มจธ.ได้พานักศึกษา
ทำความสะอาด มมร
วันนี้ช่วยคัดหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัยที่จมน้ำ
อนุโมทนา2 ความคิดเห็น:

puzinnian กล่าวว่า...

ขอเพียงได้กระทำด้วยจิตเมตตา
นั่นแหละคุณกำลังปลูกต้นความดีไว้แล้ว

nid กล่าวว่า...

เสียดายหนังสือก็ไม่เท่ากับเสียดายที่ไม่ได้ไปทำความสะอาดมมร.ด้วย