วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Death Poetry

D = Dyeing is the real truth
E = Element of all manhood
A= Anyone isn’t going beyond
T = Sooner or later to be understood
H = How to dye properly

1 ความคิดเห็น:

puzinnian กล่าวว่า...

เชิญเข้ามาชม และให้ข้อเสนอแนะกันหน่อย